Tỷ giá ngoại tệ 10.4: Triển vọng USD dài hạn khá xấu, thận trọng chốt lời

Tỷ giá ngoại tệ 10.4: Giá USD tăng trong ngắn hạn nhưng dài hạn khá rủi ro do lo ngại lạm phát. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 10.4: Giá USD tăng trong ngắn hạn nhưng dài hạn khá rủi ro do lo ngại lạm phát. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 10.4: Giá USD tăng trong ngắn hạn nhưng dài hạn khá rủi ro do lo ngại lạm phát. Ảnh TL
Lên top