Tỷ giá ngoại tệ 10.3: USD rớt đáy 2 tháng, áp lực dịch COVID-19 đè nặng

Tỷ giá ngoại tệ 10.3: Giá USD thế giới rơi chạm đáy 2 tháng, giá vàng tăng mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 10.3: Giá USD thế giới rơi chạm đáy 2 tháng, giá vàng tăng mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 10.3: Giá USD thế giới rơi chạm đáy 2 tháng, giá vàng tăng mạnh. Ảnh TL
Lên top