Tỷ giá ngoại tệ 10.10: Nín thở chờ tin nóng từ Nhà Trắng, USD tuột dốc

Tỷ giá USD hôm nay 10.10: giá USD giảm nhiệt. Ảnh TTXVN
Tỷ giá USD hôm nay 10.10: giá USD giảm nhiệt. Ảnh TTXVN
Tỷ giá USD hôm nay 10.10: giá USD giảm nhiệt. Ảnh TTXVN
Lên top