Tỷ giá ngoại tệ 10.1: USD bật tăng, tâm lý tích cực bao trùm, vàng rớt thảm

Tỷ giá ngoại tệ 10.1: Giá USD bật tăng trở lại sau chuỗi ngày lao dốc. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 10.1: Giá USD bật tăng trở lại sau chuỗi ngày lao dốc. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 10.1: Giá USD bật tăng trở lại sau chuỗi ngày lao dốc. Ảnh TL
Lên top