Tỷ giá ngoại tệ 10.1: Sức cầu lớn, USD chợ đen tăng mạnh lên 23.430 đồng

Tỷ giá ngoại tệ 10.1: Giá USD hôm nay chợ đen hôm nay tiếp tục neo cao . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 10.1: Giá USD hôm nay chợ đen hôm nay tiếp tục neo cao . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 10.1: Giá USD hôm nay chợ đen hôm nay tiếp tục neo cao . Ảnh TL
Lên top