Tỷ giá hôm nay 7.11: USD chợ đen và thế giới tiếp tục giảm sâu