Tuyến metro số 1 chưa thể giải ngân 2.484 tỉ đồng vốn ODA cấp phát

Đến nay, đã có 7/17 đoàn tàu tuyến metro số 1 về nước. Ảnh: MAUR
Đến nay, đã có 7/17 đoàn tàu tuyến metro số 1 về nước. Ảnh: MAUR
Đến nay, đã có 7/17 đoàn tàu tuyến metro số 1 về nước. Ảnh: MAUR
Lên top