CÔNG TY THAN MẠO KHÊ:

Tuyên dương 125 công nhân “Lao động giỏi - Thu nhập cao”

Cty Than Mạo Khê tuyên dương công nhân “Lao động giỏi - Thu nhập cao”. Ảnh: P.V
Cty Than Mạo Khê tuyên dương công nhân “Lao động giỏi - Thu nhập cao”. Ảnh: P.V
Cty Than Mạo Khê tuyên dương công nhân “Lao động giỏi - Thu nhập cao”. Ảnh: P.V
Lên top