Tương phản bức tranh tài chính của các “ông lớn” bất động sản

Nhiều doanh nghiệp bất động sản lỗ lớn sau 9 tháng đầu năm.
Ảnh minh họa: KT
Nhiều doanh nghiệp bất động sản lỗ lớn sau 9 tháng đầu năm. Ảnh minh họa: KT
Nhiều doanh nghiệp bất động sản lỗ lớn sau 9 tháng đầu năm. Ảnh minh họa: KT
Lên top