Tương lai nào cho nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán?

Xu hướng ngắn hạn của nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính vẫn duy trì ở mức giảm.
Ảnh minh họa: LDO.
Xu hướng ngắn hạn của nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính vẫn duy trì ở mức giảm. Ảnh minh họa: LDO.
Xu hướng ngắn hạn của nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính vẫn duy trì ở mức giảm. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top