Tương lai nào cho giá vàng khi lợi suất trái phiếu tăng vọt

Giá vàng vẫn tăng bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đạt mức cao nhất trong 14 tháng và chỉ số Dollar Index vọt lên mức 92. Ảnh TL
Giá vàng vẫn tăng bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đạt mức cao nhất trong 14 tháng và chỉ số Dollar Index vọt lên mức 92. Ảnh TL
Giá vàng vẫn tăng bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đạt mức cao nhất trong 14 tháng và chỉ số Dollar Index vọt lên mức 92. Ảnh TL
Lên top