Tướng công an đề nghị cấm kinh doanh bào thai, bóng cười

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (đoàn Nghệ An). Ảnh quochoi.vn.
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (đoàn Nghệ An). Ảnh quochoi.vn.
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (đoàn Nghệ An). Ảnh quochoi.vn.
Lên top