Tung VNPT MSS, VNPT mang "Hệ miễn dịch" cho doanh nghiệp chuyển đổi số

Các đại biểu nhấn nút kích hoạt Nền tảng Quản lý an toàn thông tin VNPT MSS. Ảnh: Cao Hưng
Các đại biểu nhấn nút kích hoạt Nền tảng Quản lý an toàn thông tin VNPT MSS. Ảnh: Cao Hưng
Các đại biểu nhấn nút kích hoạt Nền tảng Quản lý an toàn thông tin VNPT MSS. Ảnh: Cao Hưng
Lên top