Tung văn bản “fake” HOSE trong room chứng khoán, một kế toán bị phạt tiền

Văn bản giả mạo công văn của Sở giao dịch chứng khoán HOSE lan truyền trên mạng trong chiều 6.7.
Văn bản giả mạo công văn của Sở giao dịch chứng khoán HOSE lan truyền trên mạng trong chiều 6.7.
Văn bản giả mạo công văn của Sở giao dịch chứng khoán HOSE lan truyền trên mạng trong chiều 6.7.
Lên top