Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tưng bừng ngày hội tuyển dụng tiếp viên Vietjet trong tháng 8