Tưng bừng ngày hội tuyển dụng tiếp viên Vietjet trong tháng 8