Tuần trồi sụt của chứng khoán, vàng giảm nhẹ nhà đầu tư vẫn lỗ chênh lệch

Lên top