Tuần tới sẽ xem xét lại việc phát phiếu đi chợ cho người dân quận 7

Người dân quận 7 đã có thể tự đi chợ 1 lần/tuần/hộ. Ảnh: Thanh Vũ
Người dân quận 7 đã có thể tự đi chợ 1 lần/tuần/hộ. Ảnh: Thanh Vũ
Người dân quận 7 đã có thể tự đi chợ 1 lần/tuần/hộ. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top