Tuần này, Quốc hội bàn về cách xử lý nợ thuế tồn đọng của người đã qua đời

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top