Từ vụ Twitter của người nổi tiếng bị hack: Không “miễn dịch” với bất cứ ai!

Hacker tấn công chiếm quyền tài khoản Twitter của Elon Musk - CEO của Công ty xe điện Tesla (Mỹ) để lừa đảo. Chụp màn hình.
Hacker tấn công chiếm quyền tài khoản Twitter của Elon Musk - CEO của Công ty xe điện Tesla (Mỹ) để lừa đảo. Chụp màn hình.
Hacker tấn công chiếm quyền tài khoản Twitter của Elon Musk - CEO của Công ty xe điện Tesla (Mỹ) để lừa đảo. Chụp màn hình.
Lên top