Từ thất bại cay đắng ở Trung Quốc, bài học nào cho quản lý P2P ở VN?

Hình thức cho vay ngang hàng (P2P; P2P lending) đang nở rộ ở Việt Nam nhưng chưa có cơ quan hay hành lang pháp lý nào cho loại hình cho vay mới này.
Hình thức cho vay ngang hàng (P2P; P2P lending) đang nở rộ ở Việt Nam nhưng chưa có cơ quan hay hành lang pháp lý nào cho loại hình cho vay mới này.
Hình thức cho vay ngang hàng (P2P; P2P lending) đang nở rộ ở Việt Nam nhưng chưa có cơ quan hay hành lang pháp lý nào cho loại hình cho vay mới này.
Lên top