Từ ngày mai thuê bao được phép chuyển mạng giữ nguyên số: Những điều cần lưu ý