Từ ngày 5.1.2020, bỏ hoang đất có thể bị phạt 20 triệu đồng

Bỏ hoang đất có thể bị phạt 20 triệu đồng
Bỏ hoang đất có thể bị phạt 20 triệu đồng
Bỏ hoang đất có thể bị phạt 20 triệu đồng
Lên top