Từ ngày 30.3, mỗi hãng hàng không chỉ được bay 1 chuyến chặng Hà Nội-TP.HCM

Mỗi hãng hàng không chỉ được bay 1 chuyến chặng Hà Nội-TP.HCM. Ảnh minh họa. Ảnh LDO.
Mỗi hãng hàng không chỉ được bay 1 chuyến chặng Hà Nội-TP.HCM. Ảnh minh họa. Ảnh LDO.
Mỗi hãng hàng không chỉ được bay 1 chuyến chặng Hà Nội-TP.HCM. Ảnh minh họa. Ảnh LDO.
Lên top