Bộ trưởng Trần Tuấn Anh:

Từ năm 2016 không bổ sung dự án thủy điện sử dụng đất rừng tự nhiên

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: Quốc hội
Lên top