Từ mai, có thêm 38.000 tấn gạo được xuất khẩu trong hạn ngạch tháng 4

Thêm 38.000 tấn gạo được xuất khẩu trong hạn ngạch tháng 4. Ảnh minh họa. Ảnh Đức Thành.
Thêm 38.000 tấn gạo được xuất khẩu trong hạn ngạch tháng 4. Ảnh minh họa. Ảnh Đức Thành.
Thêm 38.000 tấn gạo được xuất khẩu trong hạn ngạch tháng 4. Ảnh minh họa. Ảnh Đức Thành.
Lên top