Từ làng thanh niên lập nghiệp làm kinh tế đến làng nông thôn mới ở nơi thâm sơn cùng cốc

Làng TNXP lập nghiệp đã khởi sắc từ sức lao động, sự kiên trì, sáng tạo của các gia đình. Ảnh: LVV
Làng TNXP lập nghiệp đã khởi sắc từ sức lao động, sự kiên trì, sáng tạo của các gia đình. Ảnh: LVV
Làng TNXP lập nghiệp đã khởi sắc từ sức lao động, sự kiên trì, sáng tạo của các gia đình. Ảnh: LVV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top