Từ hôm nay (8.7): Tài khoản ví điện tử chưa xác thực sẽ bị tạm khóa

Yêu cầu xác thực danh tính tài khoản cũng là cơ hội để “dọn dẹp” bớt các tài khoản ảo, không dùng đến. Ảnh: Moca
Yêu cầu xác thực danh tính tài khoản cũng là cơ hội để “dọn dẹp” bớt các tài khoản ảo, không dùng đến. Ảnh: Moca
Yêu cầu xác thực danh tính tài khoản cũng là cơ hội để “dọn dẹp” bớt các tài khoản ảo, không dùng đến. Ảnh: Moca
Lên top