Từ hôm nay 17.2, ông Vũ Quang Hải không còn giữ chức vụ gì tại Sabeco.