Từ giúp việc gia đình đến nữ CEO gieo hy vọng cho phụ nữ bị bạo hành

Nhà sáng lập, CEO Hope Box Đặng Thị Hương.
Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Nhà sáng lập, CEO Hope Box Đặng Thị Hương. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Nhà sáng lập, CEO Hope Box Đặng Thị Hương. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Lên top