Tư duy quản lí mới từ "chuyện cái mào”

Nghị định 10/2020/NĐ-CP đã tháo gỡ vấn đề đeo "mào" (gắn hộp đèn "Taxi") đối với các doanh nghiệp kinh donah vận tải bằng taxi. Ảnh: PK.
Nghị định 10/2020/NĐ-CP đã tháo gỡ vấn đề đeo "mào" (gắn hộp đèn "Taxi") đối với các doanh nghiệp kinh donah vận tải bằng taxi. Ảnh: PK.
Nghị định 10/2020/NĐ-CP đã tháo gỡ vấn đề đeo "mào" (gắn hộp đèn "Taxi") đối với các doanh nghiệp kinh donah vận tải bằng taxi. Ảnh: PK.
Lên top