Từ đối thủ cạnh tranh, Trần Anh sắp bị Thế giới di động thâu tóm

Thế giới di động đang chiếm thị phần khống chế thị trường với trên 30%.
Thế giới di động đang chiếm thị phần khống chế thị trường với trên 30%.
Thế giới di động đang chiếm thị phần khống chế thị trường với trên 30%.