Từ điểm hữu hạn, ngân hàng Việt tính đường dài

MB dự kiến tăng mạnh vốn điều lệ lên gần 40% trong năm 2021. Ảnh: MB
MB dự kiến tăng mạnh vốn điều lệ lên gần 40% trong năm 2021. Ảnh: MB
MB dự kiến tăng mạnh vốn điều lệ lên gần 40% trong năm 2021. Ảnh: MB
Lên top