Từ câu chuyện Phạm Băng Băng nghĩ về showbiz Việt: Sao Việt có “né” thuế thu nhập cá nhân?

Noo Phước Thịnh là một trong những ngôi sao hạng A hiện nay.
Noo Phước Thịnh là một trong những ngôi sao hạng A hiện nay.
Noo Phước Thịnh là một trong những ngôi sao hạng A hiện nay.
Lên top