Từ 5-14.11, Việt Nam báo cáo Đoàn thanh tra EC về khắc phục “thẻ vàng"

Việt Nam đang nỗ lực khắc phục "thẻ vàng" IUU. (Ảnh minh họa)
Việt Nam đang nỗ lực khắc phục "thẻ vàng" IUU. (Ảnh minh họa)
Việt Nam đang nỗ lực khắc phục "thẻ vàng" IUU. (Ảnh minh họa)
Lên top