Từ 30.4: Doanh nghiệp công nghệ cao cần đáp ứng gì để được hưởng ưu đãi?

Dây chuyền sản xuất công nghệ cao tại Công ty Thông tin M3 thuộc Viettel. Ảnh: Diệu Linh.
Dây chuyền sản xuất công nghệ cao tại Công ty Thông tin M3 thuộc Viettel. Ảnh: Diệu Linh.
Dây chuyền sản xuất công nghệ cao tại Công ty Thông tin M3 thuộc Viettel. Ảnh: Diệu Linh.
Lên top