Từ 23.8, người dân TPHCM đi chợ, mua sắm hàng hoá thực phẩm như thế nào?

Người dân TPHCM được phân vùng để đi chợ. Ảnh: Anh Tú
Người dân TPHCM được phân vùng để đi chợ. Ảnh: Anh Tú
Người dân TPHCM được phân vùng để đi chợ. Ảnh: Anh Tú
Lên top