Từ 20.4, tăng mạnh mức xử phạt vi phạm về chăn nuôi

Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang nỗ lực tái cơ cấu, hướng tới chăn nuôi an toàn sinh học, chất lượng cao. Ảnh: Duy Giang
Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang nỗ lực tái cơ cấu, hướng tới chăn nuôi an toàn sinh học, chất lượng cao. Ảnh: Duy Giang
Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang nỗ lực tái cơ cấu, hướng tới chăn nuôi an toàn sinh học, chất lượng cao. Ảnh: Duy Giang
Lên top