Từ 1.9.2019, bắt buộc kiểm dịch thực vật nông sản xuất khẩu sang Châu Âu

Quả vải được chiếu xạ để xuất khẩu ra nước ngoài. Ảnh: Kh.V
Quả vải được chiếu xạ để xuất khẩu ra nước ngoài. Ảnh: Kh.V
Quả vải được chiếu xạ để xuất khẩu ra nước ngoài. Ảnh: Kh.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top