Từ 1.7, tăng thuế môi trường, ngành than kêu khó

Thuế môi trường từ 1.7 sẽ khiến ngành than tăng thêm chi phí khoảng 1.500 tỉ đồng/năm.
Thuế môi trường từ 1.7 sẽ khiến ngành than tăng thêm chi phí khoảng 1.500 tỉ đồng/năm.
Thuế môi trường từ 1.7 sẽ khiến ngành than tăng thêm chi phí khoảng 1.500 tỉ đồng/năm.
Lên top