Từ 1.7, doanh nghiệp phải xây dựng xong trang điện tử để công bố thông tin

Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng Quy chế công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định. Ảnh: Vũ Long
Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng Quy chế công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định. Ảnh: Vũ Long
Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng Quy chế công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định. Ảnh: Vũ Long
Lên top