Từ 14.5, mở nhiều điểm cầu trực tuyến tìm đường xuất ngoại cho vải thiều

Vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) sẽ được bán trực tuyến trên sàn thương mại điện tử. Ảnh minh họa: Vũ Long
Vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) sẽ được bán trực tuyến trên sàn thương mại điện tử. Ảnh minh họa: Vũ Long
Vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) sẽ được bán trực tuyến trên sàn thương mại điện tử. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top