Từ 1.3, bắt đầu tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên cả nước

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, cơ sở hành chính... đều nằm trong diện sẽ được tổng điều tra kinh tếnăm 2021. Ảnh: Vũ Long
Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, cơ sở hành chính... đều nằm trong diện sẽ được tổng điều tra kinh tếnăm 2021. Ảnh: Vũ Long
Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, cơ sở hành chính... đều nằm trong diện sẽ được tổng điều tra kinh tếnăm 2021. Ảnh: Vũ Long
Lên top