Từ 1.2, 28 cửa khẩu cho phép xuất nhập cảnh bằng thị thực điện tử