Từ 1.10, giá gas tiếp tục tăng thêm 28.000 đồng/bình