Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Từ 0 giờ đêm nay (9.1), 4 hồ thủy điện đồng loạt xả nước