TTCK Việt Nam chiếm tỉ trọng lớn nhất trong rổ cận biên của MSCI

TTCK Việt Nam chiếm tỉ trọng lớn nhất trong rổ cận biên của MSCI.
Ảnh minh họa: H.Linh.
TTCK Việt Nam chiếm tỉ trọng lớn nhất trong rổ cận biên của MSCI. Ảnh minh họa: H.Linh.
TTCK Việt Nam chiếm tỉ trọng lớn nhất trong rổ cận biên của MSCI. Ảnh minh họa: H.Linh.
Lên top