T&T Group và Ørsted hợp tác đầu tư 30 tỉ USD phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam

Lên top