T&T Group và hệ sinh thái bầu Hiển góp gần 240 tỉ đồng phòng dịch COVID-19

Đại diện Tập đoàn T&T Group trao tặng Quỹ Vaccine phòng COVID-19 120 tỉ đồng. Ảnh: T&T
Đại diện Tập đoàn T&T Group trao tặng Quỹ Vaccine phòng COVID-19 120 tỉ đồng. Ảnh: T&T
Đại diện Tập đoàn T&T Group trao tặng Quỹ Vaccine phòng COVID-19 120 tỉ đồng. Ảnh: T&T
Lên top