T&T Group ủng hộ 2 tỉ đồng giúp Gia Lai chống dịch COVID-19

Tập đoàn T&T Group ủng hộ huyện Krông Cho (tỉnh Gia Lai) 1 tỉ đồng để hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: T&T
Tập đoàn T&T Group ủng hộ huyện Krông Cho (tỉnh Gia Lai) 1 tỉ đồng để hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: T&T
Tập đoàn T&T Group ủng hộ huyện Krông Cho (tỉnh Gia Lai) 1 tỉ đồng để hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: T&T
Lên top