T&T Group “tiếp sức” 500.000 bộ bơm tiêm vắc-xin COVID-19 cho TPHCM

Tập đoàn T&T Group “tiếp sức” cho TPHCM 500.000 bộ bơm tiêm nhằm hỗ trợ địa phương trong đợt tiêm chủng vắc-xin COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: T&T
Tập đoàn T&T Group “tiếp sức” cho TPHCM 500.000 bộ bơm tiêm nhằm hỗ trợ địa phương trong đợt tiêm chủng vắc-xin COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: T&T
Tập đoàn T&T Group “tiếp sức” cho TPHCM 500.000 bộ bơm tiêm nhằm hỗ trợ địa phương trong đợt tiêm chủng vắc-xin COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: T&T
Lên top